Corporate Planning - Authorised Partner

Продажба и имплементација на софтверски решенија за подршка на деловното одлучување.
 
CP CORPORATE PLANNING AG е водечки производител на софтвер за системи на управување, планирање, информирање и рано предупредување. Сместен е во Хамбург, CP од 1989. успешно е специјализиран за развој и имплементација на софтвери со високи перформанси за потребите на деловното планирање и управување. Сите подрачја на контролирање, од оперативниото контролирање до стратешкото деловно планирање, управување со ризиците, па дури и консолидација, покриени се со производите на CP. Компанијата има претставништва во Австрија, Велика Британија, Полска, Шпанија, Швајцарија, Холандија, Соединети Американски држави и Канада. Производите на CP се користат во повеќе од 2,700 претпријатија со преку 17,000 корисници во различни сектори на работењето.
 
Повеќе за производите на Corporate Planninga можете да најдете на web страниците: www.corporate-planning.com