Allianz ZB – društvo za upravljanje obaveznim
 mirovinskim fondom, Zagreb
 Banka Koper - mirovinski fond, Koper
 Citadel Securities, Beograd
 Croatia banka d.d., Zagreb
 CROATIA osiguranje d.d., Zagreb - mirovinsko
 društvo za upravljanje dobrovoljnim mirovinskim fondom
 Delta Investments, Beograd
 Erste Invest– investicijski fond Erste banke, Zagreb
 Focus Invest , Beograd
 Fondi Slloveno-Kosovar i Pensioneve
 S.H.A., Priština
 Garant penzijsko društvo, Beograd
 Generali, mirovinski fond, Ljubljana
 Hrvatska narodna banka, Zagreb
 Hrvatska poštanska banka,  Zagreb
 Hypo Leasing Kroatien, Zagreb
 КБ прво друштво за управување со пензиски фондови, Скопје, Македонија
 Комерцијална банка АД Скопје
 Moja naložba - mirovinski fond, Maribor
 Narodna banka Srbije
 NLB Nova Penzija, Beograd
 Nova Ljubljanska banka, Ljubljana
 Нов пензиски фонд, Скопје, Македонија
 PBZ Card, Zagreb
 Pokojninska družba A, Ljubljana
 Poštna banka Slovenije, Maribor
 Privredna banka, Zagreb
 Probanka, mirovinski fond, Maribor
 Prva Group, zavarovalniški holding, d.d. Ljubljana - 
 Prva osebna zavarovalnica d.d., Ljubljana
 Raiffeisenbank, Beograd
 Raiffeisenbank, Zagreb
 Raiffeisen Future, Beograd
 Raiffeisen Invest, Beograd
 RBA Invest – društvo za upravljanje investicijskim
 fondovima d.o.o. i Raiffeisenbank Austria d.d.
 – u ulozi skrbničke banke, Zagreb
 RBA mirovinsko društvo za upravljanje 
 dobrovoljnim mirovinskim fondovima d.d., Zagreb
 RBA mirovinsko društvo za upravljanje
 obaveznim mirovinskim fondom d.d., Zagreb
 RBA – Riznica, Zagreb
 Skupna pokojninska družba, Ljubljana
 Središnja depozitarna agencija RH, Zagreb
 Triglav penzijski fondovi, Beograd
 Zagrebačka banka d.d., Zagreb
 ZB Invest – investicijski fond
 Zagrebačke banke, Zagreb