IN2 нуди и палета на готови апликативни решенија – производи кои настанале со примена на нашиот долгогодишен развој на софтвер кој ги задоволува потребите на нашите клиенти. Нашите искуства и искажаните кориснички потреби ги вградивме во збир на апликации со кои го покриваме работењето на осигурителните друштва, брокерските куќе, инвестициските фондови, пензиските фондови и трговски друштва кои имаат потреба за модерни и комплетни решенија кои ќе го подигнат нивото на квалитет на нивните услуги и ќе ја зголемат профитабилноста на работењето.

•  INvest2
•  INsurance2
•  BrokerIN2
•  IN2 Asylum portal
•  INoffice2
•  INabava2
•  INplace2
•  bINs2