MICROSOFT - Microsoft Gold Certified Partner

Проектирање, развој и воведување на информациски системи базирани на Microsoft технологија. Продажба и одржување на софтвер, сервиси и алати од портфолиото на Microsoft лиценцниот програм.
 
Компетенции:
 
•  Information Worker Solutions Competency
•  Data Management Solutions Competency
•  Business Process and Integration Solutions Competency
•  Advanced Infrastructure Solutions Competency
•  Custom Development Solutions Competency
•  Networking Infrastructure Solutions
 
Повеќе за прозиводите и услугите на Microsoft можете да најдете на web страниците: www.microsoft.com