ORACLE - Oracle Certified Advantage Partner

Проектирање, развој и воведување на информациски ситеми базирани на Oracle технологија; продажба на софтвер, сервиси и алата од портфолиото на Oracle лиценцниот програм. IN2 има OCP world wide статус и е најголем Oracle партнер во регионот.
 
Повеќе за производите и услугите на Oracle Corporation можете да најдете на web страните: www.oracle.com