Oracle Siebel CRM (Customer Relationship Management)

Customer relationship management, e процес или методологија која се користи во претпријатијата за да се научи повеќе за желбите, потребите и однесувањето на потрошувачите а со цел на изградба на поцврст меѓусебен однос. Siebel е еден од пионерите во развојот на овој вид на апликаци. Моменталниот број на корисници на Oracle Siebel CRM системот е преку 4,6 милиони корисници во светот.