Некои од погодностите кои IN2 ги дава на своите вработени се:

•  Пријатна и млада (и по години и по дух) работна средина
Флексибилно работно време
Стимулативни примања и постојано следење на резултатите од работењето
Пристап на најновите технологии
Работа на предизвикувачки и големи проекти
Можност за тимска работа и напредување, било во специјализирачка, било во организациска насока
Присуство на конференции и посетување на курсеви и семинари
Интерно образование и самообразование
Учење на странски јазици